[Objektif Bengkel]


Objektif Expert Workshop diadakan adalah untuk:
  • Menggalakkan penggunaan ICT secara efektif dalam aktiviti harian.
  • Meningkatkan kadar literasi ICT di kalangan kumpulan sasaran.
  • Merapat and mengekalkan hubungan antara PJK dan masyarkat setempat. 

Diakhir bengkel ini, peserta dijangka akan:
  • Menyedari  bahawa internet merupakan sumber ilmu pengetahuan.
  • Berupaya untuk mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari.
  • Dapat memperbaiki dan meningkatkan kualiti hidup.